Prosíme klientov aby nás kontaktovali formou emailu uvedeného tu na stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Pred prvou jazdou je potrebné priniest vyplnené oba dokumenty:

Potvrdenie pred jazdou

Prihláška na hodiny/kurzy

Všetci jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť s prilbou /na hlave :) /, ideálne aj s vestou/na trupe/, pričom osobám starším ako 18 rokov sa tento outfit vrelo odporúča :). Máme dobré, pokojné, slušné a prevažne poslušné a vychované kone, ale ako všetci milovníci koní dobre vieme, sú to plaché zvieratá a vždy ich môže vyplašiť nejaká tá útočná letiaca igelitová taška, prípadne nevychovaný psík či človek. A v tom prípade je lepšie keď si prípadný možný pád odnesie prilba alebo vesta a nie hlava alebo rebrá jazdca.

Cenník:

Platný od 5.3.2021

Úhrada platby na účet vo VÚB:  2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557  pričom do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno jazdca, ktorý jazdy absolvuje. Úhradu realizujte po dohodnutí termínu prostredníctvom mailu na: info@darkona.sk
Jazdecká hodina, kurz, balíček alebo členský príspevok sa platia  vopred na účet vo VÚB: IBAN  SK2702000000002002522557 , pričom úhrada musí byť realizovaná tak aby v čase začatia jazdy bola platba pripísaná na účet združenia.

 

Individuálna jazdecká hodina                     60 minút  25 eur

Individuálny jazdecký kurz           10 x 60 minút       230 eur


Jazdecký kurz je platný 10 týždňov / 1 hodina týždenne/ od prvej hodiny, preniesť sa po dohode dajú len 2 jazdecké hodiny, vo výnimočných prípadoch vieme jazdecký kurz dočasne prerušiť.

Vozenie detí   2 kone/2 hodiny   250 eur


Vozenie detí je možné len pri objednávke 2 kone na 2 hodiny a len v rámci areálu.
Táto ponuka je závislá od voľných termínov – info cez mail.